top of page

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG CỤ

Các chương trình đào tạo của Malik được thiết kế dựa vào Mô hình GMM, với 7 nội dung và 42 mối quan hệ. Mỗi nội dung
luôn được cân nhắc trong bối cảnh chung của toàn hệ thống. Chẳng hạn chiến lược được thảo luận trong mối tương quan
với cấu trúc, văn hóa, ban điều hành, cũng như với quản trị tổ chức, chính sách và môi trường cụ thể.
Ban điều hành có thể nhận ra mối tương quan giữa các nội dung và họ có thể vạch ra các Mô hình Malik cụ thể nằm sau
từng nội dung. Theo đó, mọi chiến lược – dù lớn và phức hợp – đều có thể được thực hiện hiệu quả.

Malik_Sol01.png
Malik_Sol02.png
Malik_Sol03.png
Truyền đạt mô hình

​​

Người học sẽ có một sự hiểu biết mới về văn hóa tổ chức, quản lý sự thay đổi, và cách kiểm
soát các thay đổi ngay cả trong các điều kiện phức hợp nhất – nhằm tạo ra sự bền vững của tổ chức bằng cách liên kết chiến lược, cấu trúc và văn hóa.

Các học viên sẽ được trang bị kiến thức về các khái niệm cơ bản và hiểu việc mô hình hóa cũng như kiểm soát các các hệ thống phức hợp – bằng việc sử dụng Mô hình Độ nhạy Malik®

Mô hình Độ nhạy là một công cụ tư duy cực kỳ hiệu quả giúp cho người sử dụng nắm bắt được
các vấn đề phức hợp một cách có hệ thống, hiểu được sự tương tác của các yếu tố và ‘hành vi động’ của hệ thống. Kết quả là, Mô hình giúp cho người sử dụng xác định được những ‘điểm đòn bẩy’ quan trọng để điều hành tổ chức, hệ thống theo hướng mong muốn, với việc sử dụng tối thiểu các nguồn lực..
 

Truyền đạt phương pháp

​​

Các phương thức quản lý thay đổi theo cách truyền thống không còn hiệu quả nữa trong điều kiện phức hợp ngày nay. Để tồn tại bền vững, các tổ chức cần phải có một văn hóa về sự thực hiện, tính chuyên nghiệp hóa và trách nhiệm – cho phép họ nhanh chóng nhận biết những thay đổi bên ngoài môi trường và trong tổ chức để kiểm soát chúng (“Khả năng Thích ứng”)

 

Phương pháp ‘Direttissima’: phương pháp đã được kiểm chứng và nhanh nhất để đạt được các chiến lược tối ưu trong các điều kiện phức hợp.
 

Hệ thống Định vị Malik-Gälweiler: Mô hình điều khiển học duy nhất giúp cho việc định vị tốt trong các môi trường thay đổi nhằm cải thiện ngân sách và kế hoạch một cách có hệ thống
 

Chuyển giao công cụ

 

Học viên sẽ được trang bị một bộ công cụ thông tin chuyên dụng để chuẩn đoán chất lượng hệ thống quản lý của tổ chức mình, các điểm mạnh và các điểm yếu cần phải cải thiện. 

Mô hình Quản lý Tổng hợp Malik IMS® đi cùng các công cụ phần mềm bao gồm: 


MEA – Mô hình Kiểm toán Sự hiệu quả Quản lý Malik: ME
MSA – Mô hình Kiểm toán Hệ thống Quản lý Malik: MS

Phần mềm Tư duy Chiến lược Malik: với dữ liệu từ 25,000 năm kinh nghiệm của các tổ chức, doanh nghiệp trong hệ thống dữ liệu PIMS®, một chiến lược sẽ được định lượng, so sánh và giám sát một cách đầy đủ và chính xác. Ứng dụng của Phần mềm này bao gồm cả việc thực hiện chiến lược hiện tại và tương lai, và nhiều
ứng dụng khác, tạo ra nhiều thông tin quý giá và hữu ích trong việc đưa ra các quyết định quan trọng.

 

MoHinh7Muc_v2.png
bottom of page