top of page

Viện Malik quốc tế và QNET

St. Gallen • Zurich • Vienna • Berlin • London • Toronto • Beijing • Hanoi • Adelaide •

Malik_Intro_Building.png
Viện Malik

​​

» Thành lập năm 1973 như một hội thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Quản lý tại Đại
học St Gallen, Thụy Sỹ.


» Chuyển thành Viện Quản lý Malik, St Gallen, năm 1984 để nghiên cứu và ứng
dụng thực tế dựa trên Hệ Tư duy Quản lý Malik.

 

» Ngày nay, Quản lý Malik độc đáo ở cách tiếp cận khoa học tới quản lý chung,
giáo dục và tư vấn hàng chục nghìn lãnh đạo, các nhà quản lý mỗi năm.

 

» Nhân viên và chuyên gia với trình độ khoa học và kinh nghiệm thực tiễn trong
kinh doanh, công cộng, hàn lâm và khoa học.

 

» Các Mạng lưới Malik về Điều khiển học Quản lý và Mô phỏng sinh học Quản lý
là lớn nhất thế giới.

Logo_malik.png
Malik_QNET_SignAgreement.JPG
Hợp tác triển khai

 

Với lịch sử hợp tác thành công trong thực hiện dự án, tổ chức đào tạo triển khai đồng hợp Malik Syntegration cho Thành phố Đà Nẵng trong năm 2017. QNET và Malik đã tiến tới mối quan hệ đối tác chiến lược trong đào tạo chuyên gia, phối hợp đội ngũ giảng viên và điều phối viên triển khai dự án, phát triển thị trường.

Dựa trên công cụ tri thức độc quyền từ Malik, kinh nghiệm tổ chức đào tạo, tư vấn lâu năm của QNET và đội ngũ chuyên gia, mạng lưới cộng tác viên rộng từ hai phía, chúng tôi tin tưởng sẽ mang lại những dịch vụ tốt nhất, đạt những tiêu chuẩn Châu Âu khắt khe từ viện Malik, theo truyền thống triển khai của Malik vốn có từ nhiều năm nay, trên khắp các châu lục.

Screenshot_20180725-065914_Chrome.jpg
Malik_Intro_QNET2.png
QNET

 

Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo hỗ trợ cho các tổ chức cải tiến năng lực và hiệu năng dựa trên công nghệ thông tin và tri thức.

Qnet được sinh ra trong thời đại tri thức và mong muốn là đơn vị đi đầu trong:

  • Cung cấp dịch vụ quản lý CNTT và tri thức cho các tổ chức.

  • Phát triển năng lực CNTT và năng lực quản lý trong các tổ chức.

  • Phát triển liên minh người hành nghề CNTT – doanh nghiệp – cơ quan chính phủ dựa trên tin cậy và hợp tác.

QNET chuyển giao các giải pháp dịch vụ tri thức và quản lý qua:

  • Phát triển quan hệ đối tác,

  • Giáo dục và đào tạo,

  • Chuyển giao dịch vụ tư vấn.

Tất cả những sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi đều được chuyên biệt hoá cẩn trọng để phù hợp các tổ chức vận hành ở Việt Nam. 

bottom of page